ویدئوها

ویدئوها


همیشه یک ها ماندگارندهر ثانیه از زندگی تجربه‌ و خاطره‌ای داره که میشه با عکس یا فیلم ثبتش کرد
اما باید توی انتخاب اون بین 86400 ثانیه‌ی هر روز وسواس داشت
چون بعد از ثبت شدن، دیگه اون لحظه موندگاره...